NGÀNH XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC

 1. Giáo trình cơ học lý thuyết (Tóm tắt lý thuyết và bài tập mẫu)
 2. Một số bài tập và đáp án cơ học kết cấu
 3. Thủy lực đại cương
 4. Tài liệu cơ kết cấu
 5. Bài tập về tính sai số chuẩn
 6. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH
 7. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 1. Trắc địa đại cương
 2. Giáo trình Cơ học đất - Địa chất
 3. Bài thiết kế môn học nền móng 1. Bê tông cường độ cao và chất lượng cao
 2. ỨNG DỤNG ETABS TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG
 3. ỨNG DỤNG ETABS TRONG THIẾT KẾ KẾT CẤU VÁCH CỨNG NHÀ CAO TẦNG
 4. Giáo trình môn Nền và Móng
 5. Giáo trình môn Sức bền vật liệu
 6. Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng
 7. Các công thức trong Vật liệu xây dựng
 8. THIẾT KẾ CẤU TẠO KIẾN TRÚC KẾT CẤU CHỊU LỰC
 9. Bài tập tham khảo môn nền móng
 10. Hướng dẫn thực hành tính toán nền móng bằng phần mềm Plaxis 8.2
 11. Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng
 12. Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình
 13. Hướng dẫn phân tích và thiết kế kết cấu bằng chương trình SAP2000
 14. Thi công tầng hầm theo phương pháp Bottom up
 15. XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ
 16. Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép
 17. Bài tập thiết kế kết cấu thép
 18. Tuyển tập các bài giải môn sức bền vật liệu
 19. Dự toán xây dựng công trình
 20. Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD - Trung cấp Cầu đường & Dạy nghề


 1. Giáo trình cơ sở kiến trúc dành cho chuyên ngành kiến trúc
 2. Giáo trình Autocad 3d đại cương
 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP
 4. NGUYÊN TẮC CHUNG QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 5. GIÁO TRÌNH VẬT LÍ KIẾN TRÚC
 6. Giáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc
 7. Cảnh quan kiến trúc xây dựng


 1. Kiến Trúc Cảnh Quan
 2. Giải pháp cho một hệ thống nhà thông minh 1. Hướng dẫn sử dụng MS Project
 2. Thực hành thiết kế kết cấu khung bêtông cốt thép
 3. Kỹ Năng Quản Lý Dự Án
 4. Vẽ kỹ thuật xây dựng
 5. SỔ TAY CHẤT LƯỢNG CÔNG TY XÂY DỰNG
 6. QUY TRÌNH GIÁM SÁT XÂY LẮP HIỆN TRƯỜNG
 7. QUẢN LÍ DỰ ÁN XÂY DỰNG
 8. Nguyên lí thiết kế cấu tạo các công trình
 9. GIÁO TRÌNH MÔN HỌC THIẾT KẾ NHANH
 10. THIẾT KẾ SÀN BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC
 11. THIẾT KẾ ĐỊNH HÌNH CÁC MẪU NHÀ VỆ SINH NONG THON
 12. THIẾT KẾ CỐNG VÀ CẦU NHỎ TRÊN ĐƯỜNG OTO
 13. GIÁO TRÌNH NỀN MÓNG
 14. Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản
 15. Nguyên lý thiết kế nhà dân dụng


 1. Lịch sử mỹ thuật Việt Nam
 2. Giáo trình Corel Draw Căn Bản
 3. Vẽ kỹ thuật 2