Kiến trúc

Giáo trình cơ sở kiến trúc dành cho chuyên ngành kiến trúc

Giáo trình cơ sở kiến trúc dành cho chuyên ngành kiến trúc

Giáo trình cơ sở kiến trúc dành cho chuyên ngành kiến trúc cung cấp kiến thức chuyên sâu về kiến trúc.
74      Scenery     2014-08-19     518     133

Giáo trình Autocad 3d đại cương

Giáo trình Autocad 3d đại cương

Giáo trình Autocad 3d phiên bản Autocad 2006, khá chi tiết, có thể tham khảo để dễ dàng tìm hiểu các phần mềm phiên bản sau.
55      Scenery     2014-06-21     1.229     400

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP

Giáo trình sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về kiến trúc Công Nghiệp cũng như thiết kế các xí nghiệp công nghiệp.
237      Trương Minh Quân     2014-03-05     1.511     330

NGUYÊN TẮC CHUNG QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

NGUYÊN TẮC CHUNG QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Mọi công trình xây dựng trong quá trình thi công phải được thực hiện chế độ giám sát. Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải được thực hiện để theo...
32      Trần Văn Sinh     2014-02-28     926     188

GIÁO TRÌNH VẬT LÍ KIẾN TRÚC

GIÁO TRÌNH VẬT LÍ KIẾN TRÚC

đây là giáo trình về vật lý kiến trúc, ở tài liệu này giúp ta hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng của khí hậu đến kiến trúc công trình, chất lượng công...
95      Trần Văn Sinh     2014-02-28     2.289     519

Giáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc

Giáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc

Nội dung 1. Phần mở đầu 2. Khái niệm về kiến trúc và phân loại kiến trúc 3. Các đặc điểm và yêu cầu của kiến trúc 4. Phương pháp luận và tư duy trong thiết kế kiến...
34      Quách Anh Huy     2013-12-28     5.540     1.332

Cảnh quan kiến trúc xây dựng

Cảnh quan kiến trúc xây dựng
Cảnh quan kiến trúc xây dựng

môn học giới thiệu tổng quan về kiến trúc cảnh quan, qua đó giúp cho sinh viên nhận thức ra vai trò của KTS cảnh quan là khám phá và tạo hình cho cảnh quan. -m«n häcgiíithiÖu1
125      Nguyễn Hiếu     2013-12-06     530     130