Khoa học vật liệu

Giáo trình hình học họa hình

Giáo trình hình học họa hình
Giáo trình hình học họa hình

Giáo trình hình học họa hình có chọn loc các ví dụ minh họa và viết tương đối tỷ mỉ nhằm phục vụ cho SV tự đọc và hiểu dễ dàng.
100      Scenery     2014-08-15     846     133

Giáo trình vật liệu điện

Giáo trình vật liệu điện
Giáo trình vật liệu điện

Giáo trình vật liệu điện
249      Scenery     2014-07-16     1.095     156

Giáo trình vật liệu đại cương

Giáo trình vật liệu đại cương

Giáo trình vật liệu đại cương đầy đủ và rất dễ hiểu, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn đang học môn này
118      Scenery     2014-06-21     897     174

Bài giảng vật liệu xây dựng

Bài giảng vật liệu xây dựng

Trong công tác xây dựng bao giờ vật liệu cũng đóng vai trò chủ yếu. Vật liệu là một trong các yếu tố quyết định chất lượng, giá thành và thời gian thi công...
79      Scenery     2014-06-07     1.099     167

GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU KỸ THUẬT

GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU KỸ THUẬT
GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU KỸ THUẬT

Vật liệu học là môn khoa học khảo sát bản chất của vật liệu, mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất của chúng, từ đó đề ra phương pháp chế tạo và sử dụng thích...
257      Nguyễn Hưng     2014-05-17     1.494     280

Tài liệu Sức bền vật liệu - Lê Đức Thanh

Tài liệu Sức bền vật liệu - Lê Đức Thanh

Sức bền vật liệu là môn khoa học bán thực nghiệm thuốc khối kỹ thuật cơ sở trong các trường đại học kỹ thuật ở nước ta và trên thế giới. Mục đích của nó là tiếp tục cung cấp cho ...
259      See Sharp     2014-03-13     1.206     203

BIỆN PHÁP THI CÔNG DẦM DỰ ỨNG LỰC CĂNG SAU

BIỆN PHÁP THI CÔNG DẦM DỰ ỨNG LỰC CĂNG SAU

Phương pháp thi công này mô tả các quy trình thi công bê tông dự ứng lực căng sau trong dầm sàn của công ty NAMCONG POST-TENSIONING, bao gồm lắp đặt đường cáp, kéo...
23      Phạm Xuân Trường     2013-12-14     3.516     484