Hướng dẫn download

Bước 1: Chọn tài liệu cần tải, sau đó click vào

Bước 2: Trang mới sẽ hiện ra, đợi khoảng 5 giây và nhấn vào chữ BỎ QUA QUẢNG CÁO
(hoặc SKIP THIS AD) Bước 3: Trang mới sẽ hiện ra, bạn nhấn vào chữ Download để tải tài liệu