Cơ học

Giáo trình cơ học lý thuyết (Tóm tắt lý thuyết và bài tập mẫu)

Giáo trình cơ học lý thuyết (Tóm tắt lý thuyết và bài tập mẫu)

Giáo trình cơ học lý thuyết (Tóm tắt lý thuyết và bài tập mẫu), gồm 3 phần cơ bản động học, động lực học, cơ học giải tích. Cuối sách là các đề thi mẫu và bài...
71      Scenery     2014-08-16     2.475     531

Một số bài tập và đáp án cơ học kết cấu

Một số bài tập và đáp án cơ học kết cấu

Tham khảo tài liệu 'một số bài tập & đáp án cơ học kết cấu', Tài liệu gồm một số bài tâp cơ bản kèm theo đáp án cụ thể. Nhằm phục vụ nhu cầu học tập của...
26      Trương Minh Quân     2014-03-18     4.916     638

Thủy lực đại cương

Thủy lực đại cương

Thủy lực học là ngành kĩ thuật nghiên cứu về các vấn đề mang tính thực dụng bao gồm: lưu trữ, vận chuyển, kiểm soát, đo đạc nước và các chất lỏng khác.Thủy lực có phương...
280      Trương Minh Quân     2014-03-18     883     153


Tài liệu cơ kết cấu

Tài liệu cơ kết cấu

Kết cấu là một hay nhiều cấu kiện được ghép nối với nhau theo những quy luật nhất định, chịu được các tác động của các tác nhân bên ngoài như mưa, gió, tải trọng, nhiệt độ...
118      TXD     2014-02-16     566     154

Bài tập về tính sai số chuẩn

Bài tập về tính sai số chuẩn

Tính sai số chuẩn của kích thước M, K và H khi gia công lỗ đường kính d, định vị bằng khối V dài + then ð số bậc tự do bị khống chế là 5 (mặt trụ dài khống chế 4 bậc tự do, rãnh then...
5      pham quoc viet     2014-01-20     2.295     264

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH

Thí nghiệm công trình là một công tác hết sức quan trọng nhằm thử nghiệm, kiểm định, đánh giá chất lượng của vật liệu và kết cấu trong công tác thi công và nghiệm...
33      Nguyễn Vũ Sơn     2014-01-13     1.454     230

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Làm quen với phương pháp và thao tác thí nghiệm xác định hai chỉ tiêu vật lý cơ bản ( khối lượng riêng và khối lượng thể tích ) của các vật liệu: ximăng, cát,...
23      Nguyễn Vũ Sơn     2014-01-13     2.554     221